Hopp til innholdet

Nei, Clinsj er ingen bank. Clinsj opptrer som finansiell rådgiver for deg som kunde, og forhandler profesjonelt på dine vegne slik at du til enhver tid har betingelsene du fortjener. Vi rører ingen betalinger mellom bank og våre kunder. Clinsj er helt bankuavhengige, og det er først når vi har forhandlet frem bedre betingelser for deg, at du betaler oss NOK 99,- pr mnd. de neste 12 måneder.

Beregninger gjort av Clinsj viser at den etablerte kunden i Norge betaler i gjennomsnitt ca. 12.500,- MER hvert år på sitt boliglån, sammenlignet med hva "nye" kunder gjør.  Dette er enkel matematikk hvor vi tar hensyn til rente på nye boligån, bankenes gjennomsnittsrente, total volum av boliglån og at et gjennomsnittlig boliglån er på ca 2,5 mill. kr. Noen betaler mer og noen betaler mindre. Nøyaktig hvor mye Clinsj kan spare for deg er avhengig av din personlige risiko og hvor mye du betaler i øyeblikket. Vi skal uansett forhandle og gjøre jobben for deg slik at du til enhver tid har den renten du virkelig fortjener. 

Bankene vil tjene penger men også vokse. De må gjøre seg attraktive for nye kunder samtidig som "gamle" kunder må skjermes for å ikke bli misfornøyd og ødelegge bankens superprofitt. Derfor lages det svært ofte nye rimelige "lokke"produkter som f.eks "førstehjemslån", "grønt lån" etc. Vi ser også at det dukker opp online banker eid av de store bankene, hvor vi blir fortalt at det er litt billigere men at service nivået også er mye lavere. Det blir vanskelig å se hva man egentlig betaler for. Faktumet er at bankenes gjennomsnittlig rente til oss kunder ofte ligger rundt en halv prosent høyere sammenlignet med renten til nye kunder. Det betyr at de "gamle" og lojale kundene subsidierer de "nye". Det blir lønnsomt å være bank når kundene ikke orienterer seg, eller orker å følge opp.

Mange av oss synes det er ubehagelig å kontakte banken for å prute på boliglånsrenten. Eller vi er kanskje bare lei av å måtte gjøre det. Du vet ikke helt om du snakker med rett person og om vedkommende egentlig har mandat til å gjøre noe for deg. Du har sannsynligvis hatt ditt boliglån en stund og har i utgangspunktet også en relativt behagelig økonomi. Samtidig ønsker du ikke å betale mer for ditt boliglån en du faktisk må. Det krever tid og ressurser og når du er alene blir det litt som David mot Goliat. Clinsj samler alle oss sammen og forhandler så med hjelp av profesjonelle. I kraft av sine medlemmer har Clinsj forhandlingsmakt og gjør jobben for deg.  Du kan bruke tiden din på mer morsomme ting enn å gang på gang jage banken i frykt for å bli lurt.

Alle bankkunder er forskjellige og i den perfekte verden ville således alle også vært priset individuelt i forhold til den unike risiko banken bærer mot akkurat deg, for at de ikke skal få pengene sine tilbake. Dette er vanskelig å få til og derfor bruker bankene et regelverk gitt av myndighetene, farvet med litt egen smak ("kredittpolicy"). Om du er kredittverdig eller ikke, handler stort sett om at du skal ha minst 15 % i egenkapital på din bolig og ikke låne mer enn 5 ganger husstandens bruttoinntekt og ikke ha betalingsanmerkninger. I tillegg må du vise at dine levekostnader ikke er større enn at du tåler en renteoppgang på 5% fra dagens nivå... grovt sagt ikke for mange barn og biler ;-). Holder du deg innenfor disse rammene er du i utgangspunktet en god kreditt. Så kan appetitten variere fra bank til bank avhengig av hvor du bor, om du er flink til å kjøpe andre produkter og bankens tilførsel av øvrige kunder etc.

Vi løser ikke verdensproblemer i Clinsj, vi løser kun ditt boliglån. men akkurat der skal du være sikker på at du til enhver tid har de beste betingelsene markedet har å by på. Clinsj benytter seg av verdensledende teknologi for datahåndtering som selvsagt også ivaretar alle personopplysninger samt opplysninger om økonomi etc. Avtalen gir heller IKKE Clinsj anledning eller mulighet på noen måte å foreta betalinger, overføre eller flytte  penger fra noen av dine kontoer. Clinsj er kun en tjeneste for forhandlinger og vi vil primært alltid jobbe for at du skal få de beste betingelser i banken du allerede er i. Går ikke det, er det du selv som velger om du vil ta det alternative tilbudet vi gir deg. Vi gjør jobben, men du har alltid valget. Du kan til enhver tid trekke din fullmakt dersom du ikke ønsker å være en del av vårt fellesskap, og bruke vår tjeneste. 

Appen vår er gratis å laste ned, og det koster i utgangspunktet ingenting å bli medlem av Clinsj. Du må gi oss en del informasjon om din økonomi og dine gjeldsforpliktelser, slik at vi kan danne oss et bilde av din økonomiske stilling og om vi kan hjelpe deg. Litt som en lånesøknad. 

Det er først når vi kan tilby deg en bedre deal at du velger om du vil bli betalende medlem. Enten gjennom bedre rente i din nåværende bank, eller at vi har flytter ditt boliglån over i en annen bank med bedre betingelser. 

Takker du ja til dette innebærer det et 12 måneder medlemskap til 99,- kr pr mnd. Verdien du får skal selvsagt overgå den årlige abonnementsavgiften. Vi fortsetter og monitorere ditt lån og om Clinsj gir ny verdi ved ny forhandling så fornyes avtalen. 12 mnd etter at du sist fikk verdi av Clinsj står du fritt til å si opp avtalen. Clinsj garanterer at din fortjeneste ved å bli reforhandlet skal være større enn det du betaler i abonnementsavgift.

Nei... for alle banker er i utgangspunktet svært glad i sine kunder. Vi i Clinsj er proffesjonelle forhandlere og vet hvor bankens smertegrense går for prising av ditt boliglån. Som hovedregel vil derfor Clinsj sørge for at ditt boliglån blir i din eksisterende bank. Dog er det slik at banker i perioder har mer eller mindre appetitt på boliglån i forhold til hverandre. Clinsj vil da sørge for at ditt boliglån flyttes over til en bank med bedre betingelser. Du vil beholde dine andre bankprodukter ( lønnskonto, mobilbank etc) i din eksisterende bank og kun få en ny bankgiro for månedlig betjening av ditt boliglån et annet sted. Clinsj vil sørge for at ny bank mottar det meste av nødvendig dokumentasjon men du vil måtte påregne å signere dine nye lånedokumenter. Vi vil selvsagt også gi deg en "heads up" før vi flytter deg slik at du kan velge hvor du til syvende og sist vil være. For Clinsj handler det kun om å gi deg verdi ved å oppnå de beste betingelsene for deg personlig.